Vaattoegangsymposium voor dialyse verpleegkundigen
 Klik hier om te registreren voor Vaattoegangsymposium 2020

 Maandag 23 Maart 2020 MECC Maastricht NL
 
English spoken
Monday, March 23
Auditorium 2
  Patient-centered vascular access
Moderators: P Roy-Chaudbury (USA), M Wasse (USA)
   
08h30 Introduction of the ESKD Life Plan C Lok, CA  
08h50 Impact of catheter design on outcome M Wasse, USA  
09h10 Catheter, AVG or AVF: choice in elderly patients M Snoeijs, NL  
09h30 Ultrasound predicts early fistula outcome P Roy-Chaudhury, USA  
09h50 Is there a role for early cannulation grafts? E Aitken, GB  
10h10 Meta-analysis of vascular access performance T Wilmink, GB  
10h30 COFFEE BREAK    
  Monitoring and surveillance
Moderators: J Rotmans (NL), E Nagler (BE)
   
11h00 Perioperative monitoring improves vascular access success F Saucy, CH  
11h20 Surveillance after vascular access creation M Hollenbeck, DE  
11h40 Pre-emptive vascular access interventions C Lok, CA  
12h00 Special session    
13h00 LUNCH    
 
Nederlands gesproken
Maandag 23 Maart
Auditorium 2
Dialyse verpleegkundigen sessie / Vaattoegang uitkomsten
Moderators: M Snoeijs (NL), M van Loon (NL)
 
14h00
14h20
14h45
15h10
15h35
16h00
Autologe arterioveneuze fistels:
korte en lange termijn functie en complicaties Impact of catheter design on outcome
OASIS zorgevaluatie: katheter, graft of fistel voor de oudere patiënt (casus & discussie)
Fistels zijn niet goed voor het hart (casus & discussie)
Kun je shunts beter laten functioneren? (casus & discussie)
EINDE
T Wilmink, GB
B Govaert, NL M Snoeijs, NL
K van der Bogt, NL J Rotmans, NL
Workshops  
Basic Level
09h30 - 13h00
Lichamelijk onderzoek Discussie met casuïstiek
Interactieve lezing: ‘Aanleggen vaattoegang’
Advanced Level
09h30 - 13h00
Duplex onderzoek Discussie met casuïstiek
Interactieve lezing: ‘Surveillance vaattoegang’

Het Vaattoegangsymposium voor dialyse verpleegkundigen vindt plaats op Maandag 23 Maart 2020 in het MECC te Maastricht tijdens de European Vascular Course 2020.
 
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen en NP Inschrijfkosten: € 100,- (incl. lunch en workshops)
Join our community today!
Submit to our Newsletter
EVC Statistics 2019 (180kB)
EVC ECC 2020 Preliminary Program